In 2021 is het pomphuis bij de bron geheel gerenoveerd. Er is een nieuw dak gebouwd en het pomphuis is rondom geheel gesloten door de muren te herstellen en de lichtopeningen met gaas af te sluiten. Hierdoor wordt vervuiling van het water voorkomen. Dit project werd in Maart afgerond.

In aansluiting op de renovatie van het pomphuis werd het waterleidingnetwerk in het dorp, waar nodig hersteld.