Over de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter – Maggie Bachoo
  • Secretaris – Antie Kaan
  • Penningmeester – Montip Oldenhof

Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar inzet geen financiële vergoeding anders dan onkosten die gemaakt worden ten behoeve van de stichting.

Het adres van de stichting is:
Stichting Hakuna Matata Tanzania
p/a Wijnmalenstraat 77
1171 ES Badhoevedorp

RSIN: 810463660

stichting.hakuna.matata.tz@live.nl

Wat doet de Stichting Hakuna Matata Tanzania?

Onze stichting zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners van het dorp Mkwajuni in Tanzania.

Wij willen dit bereiken door in overleg met de locale bevolking verschillende projecten op te zetten. De projecten hebben betrekking op het zorgen voor schoon drinkwater, het geven van voorlichting over AIDS, Malaria en hygiëne, het bieden van goede scholing en het verbeteren van woonomstandigheden.

De lokale bevolking van de dorpen is nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de projecten van onze stichting. Zo maken wij gebruik van lokale krachten en middelen, waardoor de economie van het dorp gestimuleerd wordt. Door het bieden van scholing, het creëren van werkgelegenheid en betere leefomstandigheden, zal de jeugd minder snel naar de grote stad trekken.

Wij hebben ons doel en werkwijze beschreven in een beleidsplan. Dit beleidsplan vind u ook bij “Verslagen & Verantwoording“.

Meer informatie over de verschillende projecten, voortgang en foto’s kunt u vinden bij projecten.

Achtergrond van onze stichting

Stichting Hakuna Matata Tanzania is in januari 2002 opgericht op aanraden van Toornend Orthophedie. Aanleiding waren de vakantiefoto’s die hun medewerker Maggie Bachoo liet zien na het bezoek aan haar geboortedorp Mkwajuni. De slechte levensomstandigheden en de grote armoede schokten haar collega’s waarna werd besloten een stichting op te richten.

De projecten die door de stichting worden uitgevoerd worden in overleg met de lokale bevolking gekozen. Zij geven aan waar de meeste behoefte aan is. Op deze manier hebben de projecten een brede steun binnen de bevolking en is de uitvoering hiervan eenvoudiger.