In aansluiting op de renovatie van het pomphuis werd het waterleidingnetwerk in het dorp, waar nodig, hersteld. Door de aanleg van nieuwe wegen in het dorp was er schade aan het waterleidingnet ontstaan. Met behulp van vrijwilligers is het netwerk hersteld en zijn er nieuwe tappunten gerealiseerd.